Shopping Cart
Shopping Cart

ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ecommerce engeniusthailand.com ของบริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (เรา, ของเรา) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ข้อกำหนดการใช้งาน) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานทุกคน (คุณ) โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันด้วยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

การใช้เว็บไซต์

  1. การให้สิทธิ์: เราให้สิทธิ์แก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้า การใช้งานใดๆ ที่เกินขอบเขตนี้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  2. ข้อจำกัด: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:
    • คัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือกระจายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
    • ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานนี้
    • โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของเว็บไซต์หรือการใช้งานของผู้ใช้รายอื่น
    • แทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานปกติของเว็บไซต์

สิทธิ์ในเนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ ไฟล์ดาวน์โหลด และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือผู้ให้ใบอนุญาตแก่เราและได้รับการป้องกันภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา การเชื่อมโยงเหล่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น

การยกเว้นความรับผิดและการจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอันตรายอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตรงหรืออ้อมที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

ราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามราคาทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ หรือหากทำการสั่งซื้อแล้วราคามีการปรับเปลี่ยนทางเราจะติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบ

เนื้อหาข้อมูลทางเทคนิคอ้างอิงจาก ผู้ผลิตโดยตรง กรุณาดูข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้ผลิตโดยตรงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่: คลิกที่นี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเรา.

LINE LOGO SVG สอบถามเพิ่มเติม